Bezpieczeństwo

SPIS TREŚCI

  • Art. 1 Dane osobowe
  • Art. 2 Kwestie techniczne
  • Art. 3 Informacja handlowa
  • Art. 4 Zablokowanie konta
  • Art. 5 Kontakt z nami
mozesz spać spokojnie, a my zadbamy o bezpieczeństwo Twoich danych!

Art. 1 Dane kontaktowe

Portal myLUDZIE.pl, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Firma ITM zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Art. 2 Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Firma wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw firmy Martin's Group mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Art. 3 Informacja handlowa

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Art. 4 Zablokowanie konta

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą wysłania na adres kontakt@myludzie.pl , informacji o chęci rozwiązania umowy.  Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zablokowaniem Konta.

Art. 5 Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika, który urzęduje pod adresem mailowym: kontakt@myludzie.pl

  • Dwór Artusa
  • Fundacja Les Artes
  • TOUCHÉ | Femme nie znaczy fatale
  • Club in Home